Fonetikk

Med utgangspunkt i ulike tale- og lytteøvelser vil våre fonetikk-kurs gi deg nyttige verktøy til å forbedre din franskuttale.

Mellomnivå [B1]

Lyttetrening

Den første workshop-en hadde fokus på de lydene som er mest vanskelig å uttale for nordmenn og deltakerne fikk trene på dem. Den andre workshop-en var om de forskjellige franske aksentene, og om hvordan hjernen håndterer nye lyder.

I denne tredje workshop-en vil deltakerne fokusere på lyttetrening, rette opp feil i uttalen, lære å skille mellom lyder som ligner hverandre, samt jobbe litt med overgangen mellom ord.

Du trenger ikke å ha deltatt på del 1 og del 2 for å delta på denne workshopen. De tre delene drøfter forskjellige temaer og kan tas uavhengig av hverandre.

Læreren, Florie Courmont, er utdannet logoped fra Frankrike, og har spesialisert seg i fransk uttale hos dem som har fransk som andrespråk. Florie har forsket på hvordan morsmålet influerer franskuttalen, med særlig fokus på norsk. Hun ser fram til å ønske dere velkommen til denne nyttige og hyggelige workshopen om den franske uttalen.

Antall deltakere er begrenset til 4. 

Usikker på kurstype og nivå?

Kontakt oss for en orienteringssamtale. Du vil treffe en av våre lærere for en hyggelig prat om hva du kan, hvilke kunnskaper som er på plass og hvilke som må jobbes mer med. Ut i fra dette vil vi finne kurset som passer deg. 

Kontakt oss