Grammatikk

Sterkere basis i grammatikken er nøkkelen til å uttrykke deg mer presist og føle deg tryggere. På disse kursene jobber vi mest med setningsbygning og språkstruktur.

Mellomnivå [B1]

Skrive-Lab

Vårt hovedmål er å gi deg en stimulerende og trygg ramme for å kunne la ordene få komme ut. Vi prøver ikke å skrive helt korrekt med en gang, men gjennom flere ulike oppgaver forsøker vi å aktivere og utvide ditt ordforråd.

På veien vil vi sjekke eller friske opp noen viktige kunnskaper knyttet til å bygge mer komplekse setninger. Det kan være verbets tider som brukes i artikler versus de som brukes i skjønnlitteratur, eller bindeord som kan brukes for å sette sammen to ideer i en setning.

Viderekommen [B1/B2]

Språkstruktur og nyanser

Gjennom en serie oppgaver og aktiviter vil Emmanuel hjelpe deg å mestre mer avanserte språkstrukturer som er relevante for å kunne fremme argumentene dineKurset vil gi deg en sterkere basis i grammatikken og øke din evne til å analysere en setning.
Noen timer vil også bli viet til det skriftlige.

Usikker på kurstype og nivå?

Kontakt oss for en orienteringssamtale. Du vil treffe en av våre lærere for en hyggelig prat om hva du kan, hvilke kunnskaper som er på plass og hvilke som må jobbes mer med. Ut i fra dette vil vi finne kurset som passer deg. 

Kontakt oss