Intensive nettkurs

Et online-tilbud utarbeidet for deg som trenger å lære fransk i løpet av kort tid. Online-undervisning gjør at du kan ta kurs hjemmefra, eller når de er på jobbreise.

Begynner [A1]

Intensiv A1

Mange liker å være en del av en gruppe eller trenger struktur for å få ting gjort. Med våre gruppetimer online får du både struktur og gruppetilhørighet, samtidig som du kan være hvor du vil. Timene skjer til fastsatte tider, og med den digitale konferansetjenesten Zoom får du tilgang til et digitalt klasserom, der du både ser og hører læreren og de andre deltakerne. Mer info om Zoom her...


Nivå A1 (basis-nivå) er første steg for deg som har lyst til å lære fransk. På dette nivået vil du lære å stille og svare på enkle spørsmål om deg selv, om hvor du bor, om folk du kjenner og ting du har.


  Kurset Intensiv A1 består av tre delkurs (fra DEL 1 til DEL 3) som er på 16 undervisningstimer. Du kan velge å ha:

  • fire-ukers delkurs med to økter à 90 minutter per uke eller fire økter à 45 minutter per uke.
  • to-ukers delkurs med fire økter à 90 minutter per uke.
  Kommende og pågående kurs

  Klikk på info-ikonet for å få mer info om hvert opplegg (timeplan, lærebok, program)!

  Kurs
  DEL 1/3

  På dette kurset bruker vi læreboken Défi 1 (2018) og den tilsvarende e-læringsplattform Espace virtuel. Begge er utviklet av det franske forlaget Éditions Maison des langues. Papirversjonen av læreboken (ISBN: 978–8417249694) kan bestilles hos Atelier24. Vi jobber med Unité 1 (PORTRAIT-ROBOT) og Unité 2 (D'ICI ET D'AILLEURS).

  Merk at vi vil ha kurs den 5. juni (i stedet for den 1. juni)!
   

  franskkurs, nivå A1, læreboka


   

  Dager
  man-tir-ons-tor
  Tidspunkt
  kl. 11:30-12:15
  Start | Slutt
  |
  Økter
  16
  Sted
  NETTKURS
  Pris
  2390 NOK
  Kurs
  DEL 2/3

  På dette kurset bruker vi læreboken Défi 1 (2018) og den tilsvarende e-læringsplattform Espace virtuel. Begge er utviklet av det franske forlaget Éditions Maison des langues. Papirversjonen av læreboken (ISBN: 978–8417249694) kan bestilles hos Atelier24. Vi jobber med Unité 4 (ENTRE QUATRE MURS), Unité 5 (MÉTRO, BOULOT, DODO) og Unité 6 (ÉCHAPPÉES BELLES).

  franskkurs, nivå A1, læreboka


   

  Dager
  man-tir-ons-tor
  Tidspunkt
  kl. 11:30-12:15
  Start | Slutt
  |
  Økter
  16
  Sted
  NETTKURS
  Pris
  2390 NOK

  Elementær [A2]

  Intensiv A2

  Mange liker å være en del av en gruppe eller trenger struktur for å få ting gjort. Med våre gruppetimer online får du både struktur og gruppetilhørighet, samtidig som du kan være hvor du vil. Timene skjer til fastsatte tider, og med den digitale konferansetjenesten Zoom får du tilgang til et digitalt klasserom, der du både ser og hører læreren og de andre deltakerne. Mer info om Zoom her...


  Nivå A2 (*) er andre steg i basis-nivå (A) og målet er å kunne håndtere hverdagslige situasjoner. Etter kurset vil du kunne bruke enkle høftlighetsfraser i hilsener og tiltale, spørre hvordan de har det, og respondere på ny informasjon, mestre svært korte sosiale utvekslinger, stille og svare på spørsmål om hva man gjør på jobben og i fritiden.

  (*) Språklige kompetansene defineres i henhold til en europeisk skala inndelt i seks ulike nivåer. Mer info her...  


  Kurset Intensiv A2 består av fire delkurs (fra DEL 1 til DEL 4) som er på 24 undervisningstimer. Du kan velge å ha:

  • seks-ukers delkurs med to økter à 90 minutter per uke eller fire økter à 45 minutter per uke.
  • tre-ukers delkurs med fire økter à 90 minutter per uke.
  Kommende og pågående kurs

  Klikk på info-ikonet for å lese kursbeskrivelsen!

  Kurs
  DEL 1/4

  På dette kurset, bruker vi Défi 2 (Éditions Maison des langues, 2018)
  ISBN: 9788417249700

  Défi 2, lærebok, nivå A2

   

  Dager
  man-tir-ons-tor
  Tidspunkt
  kl. 10:00-11:30
  Start | Slutt
  |
  Økter
  12
  Sted
  NETTKURS
  Pris
  4290 NOK

  Mellomnivå [B1]

  Intensiv B1

  Mange liker å være en del av en gruppe eller trenger struktur for å få ting gjort. Med våre gruppetimer online får du både struktur og gruppetilhørighet, samtidig som du kan være hvor du vil. Timene skjer til fastsatte tider, og med den digitale konferansetjenesten Zoom får du tilgang til et digitalt klasserom, der du både ser og hører læreren og de andre deltakerne. Mer info om Zoom her...


  Nivå B1 er første steg i selvstendig-nivå. Du lærer å uttrykke dine meninger og argumentere for dem. Ditt ordforråd utvides fra hverdagsvokabularet til også å omfatte politikk, økonomi og kultur.


  Kurset Intensiv B1 består av fire delkurs (fra DEL 1 til DEL 4) som er på 24 undervisningstimer. Du kan velge å ha:

  • seks-ukers delkurs med to økter à 90 minutter per uke eller fire økter à 45 minutter per uke.
  • tre-ukers delkurs med fire økter à 90 minutter per uke.
  Kommende og pågående kurs

  Klikk på info-ikonet for å lese kursbeskrivelsen!

  Kurs
  B1 DEL 1

  På dette kurset, bruker vi Défi 3 (Éditions Maison des langues, 2018)
  ISBN: 9788417249700

  Défi 3, lærebok, franskkurs nivå B1

   

  Dager
  man-tir-ons-tor
  Tidspunkt
  kl. 16:00-17:30
  Start | Slutt
  |
  Økter
  12
  Sted
  NETTKURS
  Pris
  4290 NOK

  Selvstendig [B2]

  Intensiv B2

  Mange liker å være en del av en gruppe eller trenger struktur for å få ting gjort. Med våre gruppetimer online får du både struktur og gruppetilhørighet, samtidig som du kan være hvor du vil. Timene skjer til fastsatte tider, og med den digitale konferansetjenesten Zoom får du tilgang til et digitalt klasserom, der du både ser og hører læreren og de andre deltakerne. Mer info om Zoom her...

  Nivå B2 er andre steg i selvstendig-nivå. Du lærer å uttrykke og begrunne dine meninger på en tydelig og nyansert måte. Du blir i stand til å delta aktivt i diskusjoner med morsmålsbrukere. Ordforrådet ditt utvides videre for å dekke et bredt spekter av temaer.

  (*) Mer info om nivå B2 på den europeiske nivåskalaen.
   


  Kurset Intensiv B2 består av seks delkurs (fra DEL 1 til DEL 6) som er på 24 undervisningstimer. Vi tilbyr:

  • 6-ukers delkurs med 2 økter à 90 minutter eller 4 økter à 45 minutter per uke.
  • 3-ukers delkurs med 4 økter à 90 minutter per uke.

   

  Kommende og pågående kurs

  Klikk på info-ikonet for å få mer info om hvert opplegg.

  Kurs
  DEL 1/6
  Dager
  man-tir-ons-tor
  Tidspunkt
  kl. 13:00-14:30
  Start | Slutt
  |
  Økter
  12
  Sted
  NETTKURS
  Pris
  4290 NOK

  Usikker på kurstype og nivå?

  Kontakt oss for en orienteringssamtale. Du vil treffe en av våre lærere for en hyggelig prat om hva du kan, hvilke kunnskaper som er på plass og hvilke som må jobbes mer med. Ut i fra dette vil vi finne kurset som passer deg. 

  Kontakt oss