Nettkurs – Generell språkkompetanse

Benytt deg av vår lange erfaring innen fjernundervisning. Her finner du fire høykvalitets progressive nettkurs fra nybegynner til avansert nivå.

Begynner [A1]

Steg for steg A1

Mange liker å være en del av en gruppe eller trenger struktur for å få ting gjort. Med våre gruppetimer online får du både struktur og gruppetilhørighet, samtidig som du kan være hvor du vil. Timene skjer til fastsatte tider, og med den digitale konferansetjenesten Zoom får du tilgang til et digitalt klasserom, der du både ser og hører læreren og de andre deltakerne. Mer info om Zoom her...


Nivå A1 (basis-nivå) er første steg for deg som har lyst til å lære fransk. På dette nivået vil du lære å stille og svare på enkle spørsmål om deg selv, om hvor du bor, om folk du kjenner og ting du har.


  Kommende og pågående kurs

  Nettkurset Steg for steg A1 består av 2 delkurs.
  DEL 1 og DEL 2 er på 30 undervisningstimer over 10 eller 15 kursøkter. 

  Klikk på info-ikonet for å få mer info om hvert opplegg (timeplan, lærebok, program)!

  Kurs
  DEL 1

  På dette kurset bruker vi læreboken Défi 1 (2018) og den tilsvarende e-læringsplattform Espace virtuel. Begge er utviklet av det franske forlaget Éditions Maison des langues. Papirversjonen av læreboken (ISBN: 978–8417249694) kan eventuelt bestilles hos Atelier24.

  franskkurs, nivå A1, læreboka


   

  Dager
  onsdag
  Tidspunkt
  kl. 18:00-20:30
  Start | Slutt
  |
  Økter
  10
  Sted
  NETTKURS
  Pris
  3870 NOK
  Kurs
  DEL 2

  På dette kurset bruker vi læreboken Défi 1 (2018) og den tilsvarende e-læringsplattform Espace virtuel. Begge er utviklet av det franske forlaget Éditions Maison des langues. Papirversjonen av læreboken (ISBN: 978–8417249694) kan eventuelt bestilles hos Atelier24.

  franskkurs, nivå A1, læreboka


   

  Dager
  onsdag
  Tidspunkt
  kl. 18:00-20:30
  Start | Slutt
  |
  Økter
  10
  Sted
  NETTKURS
  Pris
  3870 NOK
  Kurs
  DEL 1

  På dette kurset bruker vi læreboken Défi 1 (2018) og den tilsvarende e-læringsplattform Espace virtuel. Begge er utviklet av det franske forlaget Éditions Maison des langues. Papirversjonen av læreboken kan eventuelt bestilles hos Atelier24.

  franskkurs, nivå A1, læreboka


   

  Dager
  mandag
  Tidspunkt
  kl. 17:30-19:00
  Start | Slutt
  |
  Økter
  15
  Sted
  NETTKURS
  Pris
  3870 NOK

  Elementær [A2]

  Steg for steg A2

  Mange liker å være en del av en gruppe eller trenger struktur for å få ting gjort. Med våre gruppetimer online får du både struktur og gruppetilhørighet, samtidig som du kan være hvor du vil. Timene skjer til fastsatte tider, og med den digitale konferansetjenesten Zoom får du tilgang til et digitalt klasserom, der du både ser og hører læreren og de andre deltakerne. Mer info om Zoom her...


  Nivå A2 (*) er andre steg i basis-nivå (A) og målet er å kunne håndtere hverdagslige situasjoner. Etter kurset vil du kunne bruke enkle høftlighetsfraser i hilsener og tiltale, spørre hvordan de har det, og respondere på ny informasjon, mestre svært korte sosiale utvekslinger, stille og svare på spørsmål om hva man gjør på jobben og i fritiden.

  (*) Språklige kompetansene defineres i henhold til en europeisk skala inndelt i seks ulike nivåer (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

  Kommende og pågående kurs

  Kurset Steg for steg A2 består av fire delkurs (fra DEL 1 til DEL 4) som er på 24 undervisningstimer.
  Klikk på info-ikonet for å lese kursbeskrivelsen!

  Kurs
  DEL 1

  Den digitale versjonen av læreboken Défi 2 (2018) og tilgang den tilsvarende e-læringsplattform Espace virtuel er inkludert i kursavgift. Papirversjonen av læreboken (ISBN: 978-8416657469) kan eventuelt bestilles hos Atelier24.

  læreboka, franskkurs A2


   

  Dager
  tirsdag
  Tidspunkt
  kl. 18:00-19:30
  Start | Slutt
  |
  Økter
  12
  Sted
  NETTKURS
  Pris
  3240 NOK

  Mellomnivå [B1]

  Steg for steg B1

  Mange liker å være en del av en gruppe eller trenger struktur for å få ting gjort. Med våre gruppetimer online får du både struktur og gruppetilhørighet, samtidig som du kan være hvor du vil. Timene skjer til fastsatte tider, og med den digitale konferansetjenesten Zoom får du tilgang til et digitalt klasserom, der du både ser og hører læreren og de andre deltakerne. Mer info om Zoom her...


  Nivå B1 er første steg i selvstendig-nivå. Du lærer å uttrykke dine meninger og argumentere for dem. Ditt ordforråd utvides fra hverdagsvokabularet til også å omfatte politikk, økonomi og kultur.

  Kommende og pågående kurs

  Kurset Steg for steg B1 består av fire delkurs (fra DEL 1 til DEL 4) som er på 24 undervisningstimer. 
  Klikk på info-ikonet for å lese kursbeskrivelsen!

  Kurs
  DEL 1

  På dette kurset, bruker vi Défi 3 (Éditions Maison des langues, 2018)
  ISBN: 9788417249700

  Défi 3, lærebok, franskkurs nivå B1

   

  Dager
  onsdag
  Tidspunkt
  kl. 18:45-20:15
  Start | Slutt
  |
  Økter
  12
  Sted
  NETTKURS
  Pris
  3240 NOK

  Selvstendig [B2]

  Steg for steg B2

  Mange liker å være en del av en gruppe eller trenger struktur for å få ting gjort. Med våre gruppetimer online får du både struktur og gruppetilhørighet, samtidig som du kan være hvor du vil. Timene skjer til fastsatte tider, og med den digitale konferansetjenesten Zoom får du tilgang til et digitalt klasserom, der du både ser og hører læreren og de andre deltakerne. Mer info om Zoom her...

  Nivå B2 er andre steg i selvstendig-nivå. Du lærer å uttrykke og begrunne dine meninger på en tydelig og nyansert måte. Du blir i stand til å delta aktivt i diskusjoner med morsmålsbrukere. Ordforrådet ditt utvides videre for å dekke et bredt spekter av temaer.

  Kommende og pågående kurs

  Nettkurset Steg for steg B2 består av seks delkurs (fra DEL 1 til DEL 6) som er på 24 undervisningstimer. 
  Klikk på info-ikonet for å få mer info om hvert opplegg.

  Kurs
  DEL 1
  Dager
  onsdag
  Tidspunkt
  kl. 17:00-18:30
  Start | Slutt
  |
  Økter
  12
  Sted
  NETTKURS
  Pris
  3240 NOK

  Usikker på kurstype og nivå?

  Kontakt oss for en orienteringssamtale. Du vil treffe en av våre lærere for en hyggelig prat om hva du kan, hvilke kunnskaper som er på plass og hvilke som må jobbes mer med. Ut i fra dette vil vi finne kurset som passer deg. 

  Kontakt oss