Progressive franskkurs

Med disse kursene lærer du fransk progressivt gjennom fire nivåer. Vi hjelper deg til å mestre ulike samtalesituasjoner på fransk. 

Begynner [A1]

PROGRESSIV A1

Dette nivået er for deg som er helt nybegynner. Du vil lære det helt grunnleggende. Du vil lære å stille og svare på enkle spørsmål om deg selv, om hvor du bor, om familien din og folk du kjenner, og om aktivitetene du liker å gjøre. 


UNDERVISNING I SMÅ GRUPPER

Våre elever understreker hvor hyggelig og lærerikt det er å studere hos Atelier24. De setter stor pris på at vi har valgt å undervise i små grupper og de liker oppmerksomheten de får. Små grupper som ved første øyekast kan føles litt utfordrende, blir faktisk takket være lærernes omsorg og sympati en beroligende og stimulerende ramme.


DIN FREMGANG I FOKUS

Hos Atelier24 har vi din fremgang i fokus. Det er viktig for oss at du finner en gruppe der du vil trives og lære mye. Nivå A1 dekkes gjennom to 24-klokketimers kurs.

Kommende og pågående kurs

Vårt kurs for begynnere (nivå A1) er delt inn i to deler (1. halvdel og 2. halvdel). Hver halvdel består av 24 klokketimer fordelt på 8, 12 eller 16 kurssamlinger. Klikk på info-ikonet for å få mer info om gruppen!


Kurs
1. halvdel
Dager
lør-søn
Tidspunkt
kl. 09:30-13:00
Start | Slutt
|
Økter
8
Sted
Torggata
Pris
3990 NOK
Kurs
1. halvdel
Dager
mandag
Tidspunkt
kl. 15:15-16:45
Start | Slutt
|
Økter
16
Sted
Torggata
Pris
3990 NOK
Kurs
1. halvdel
Dager
onsdag
Tidspunkt
kl. 17:30-19:40
Start | Slutt
|
Økter
12
Sted
Torggata
Pris
3990 NOK
Kurs
1. halvdel
Dager
mandag
Tidspunkt
kl. 18:40-20:50
Start | Slutt
|
Økter
12
Sted
Bogstadveien
Pris
3990 NOK
Kurs
1. halvdel
Dager
torsdag
Tidspunkt
kl. 17:30-19:40
Start | Slutt
|
Økter
12
Sted
Bogstadveien
Pris
3990 NOK
Kurs
1. halvdel
Dager
torsdag
Tidspunkt
kl. 17:30-19:40
Start | Slutt
|
Økter
12
Sted
Bygdøy allé
Pris
3990 NOK
Kurs
2. halvdel
Dager
tirsdag
Tidspunkt
kl. 17:00-19:10
Start | Slutt
|
Økter
12
Sted
Torggata
Pris
3990 NOK

Elementær [A2]

PROGRESSIV A2

Nivå A2 (*) er andre steg i basis-nivå (A) og målet er å kunne håndtere hverdagslige situasjoner. Etter kurset vil du kunne mestre svært korte sosiale utvekslinger, stille og svare på spørsmål om hva man gjør på jobben og i fritiden. 

(*) Språklige kompetansene defineres i henhold til en europeisk skala inndelt i seks ulike nivåer (A1, A2, B1, B2, C1, C2).


UNDERVISNING I SMÅ GRUPPER

Våre elever understreker hvor hyggelig og lærerikt det er å studere hos Atelier24. De setter stor pris på at vi har valgt å undervise i små grupper og de liker oppmerksomheten de får. Små grupper som ved første øyekast kan føles litt utfordrende, blir faktisk takket være lærernes omsorg og sympati en beroligende og stimulerende ramme.


DIN FREMGANG I FOKUS

Mens mange språkskoler følger en tekstbok nøye, har Atelier24 din fremgang i fokus. Når du først tar kontakt med oss, vil vi finne en gruppe for deg der du vil trives og lære mye. For å nå et nivå og komme gjennom alt som forventes på dette nivå, følger hver gruppe ulike kurs. På nivå A2 regner man med fire eller fem 9-økters kurs. Hver økt varer 90 minutter. 


Klar for nivå A2? Sjekk dine kunnskaper!

Vurderingstest nivå A1

 

Kommende og pågående kurs

Under finner du vår gruppeliste på nivå A2 og timeplanen de følger. Hver gruppe har et navn fra et sted i Frankrike. Det kan være en by, et strøk, en region, et monument. Tallet som står i parentes etter navnet, viser hvor langt gruppen har kommet:
(1) på begynnelsen av nivået / (2) midt på nivået / (3) på slutten av nivået

Ta kontakt med oss for å finne gruppen som passer for deg!


Klikk på info-ikonet for å få mer info om gruppen!


Kurs
Bordeaux (2)

På dette kurset bruker vi læreboken Défi 2 (2018) og den tilsvarende e-læringsplattform Espace virtuel. Begge er utviklet av det franske forlaget Éditions Maison des langues. Papirversjonen av læreboken kan eventuelt bestilles hos Atelier24.

franskkurs, nivå A2, læreboka


 

Dager
torsdag
Tidspunkt
kl. 17:00-18:30
Start | Slutt
|
Økter
9
Sted
NETTKURS
Pris
3690 NOK
Kurs
Lyon (2)

På dette kurset bruker vi læreboken Défi 2 (2018) og den tilsvarende e-læringsplattform Espace virtuel. Begge er utviklet av det franske forlaget Éditions Maison des langues. Papirversjonen av læreboken kan eventuelt bestilles hos Atelier24.

franskkurs, nivå A2, læreboka


 

Dager
tirsdag
Tidspunkt
kl. 18:45-20:15
Start | Slutt
|
Økter
9
Sted
Torggata
Pris
3990 NOK
Kurs
Clermont (1)

På dette kurset bruker vi læreboken Défi 2 (2018) og den tilsvarende e-læringsplattform Espace virtuel. Begge er utviklet av det franske forlaget Éditions Maison des langues. Papirversjonen av læreboken kan eventuelt bestilles hos Atelier24.

franskkurs, nivå A2, læreboka


 

Dager
mandag
Tidspunkt
kl. 17:00-18:30
Start | Slutt
|
Økter
9
Sted
Torggata
Pris
3990 NOK
Kurs
Clermont (2)

På dette kurset bruker vi læreboken Défi 2 (2018) og den tilsvarende e-læringsplattform Espace virtuel. Begge er utviklet av det franske forlaget Éditions Maison des langues. Papirversjonen av læreboken kan eventuelt bestilles hos Atelier24.

franskkurs, nivå A2, læreboka


 

Dager
mandag
Tidspunkt
kl. 17:00-18:30
Start | Slutt
|
Økter
9
Sted
Torggata
Pris
3990 NOK

Mellomnivå [B1]

PROGRESSIV B1

Nivå B1 (*) er første steg i selvstendig-nivå. Du lærer å uttrykke dine meninger og argumentere for dem. Ditt ordforråd utvides fra hverdagsvokabularet til også å omfatte politikk, økonomi og kultur.

(*) Språklige kompetansene defineres i henhold til en europeisk skala inndelt i seks ulike nivåer.


UNDERVISNING I SMÅ GRUPPER

Våre elever understreker hvor hyggelig og lærerikt det er å studere hos Atelier24. De setter stor pris på at vi har valgt å undervise i små grupper og de liker oppmerksomheten de får. Små grupper som ved første øyekast kan føles litt utfordrende, blir faktisk takket være lærernes omsorg og sympati en beroligende og stimulerende ramme.


DIN FREMGANG I FOKUS

Mens mange språkskoler følger en tekstbok nøye, har Atelier24 din fremgang i fokus. Når du først tar kontakt med oss, vil vi finne en gruppe for deg der du vil trives og lære mye. For å nå et nivå og komme gjennom alt som forventes på dette nivå, følger hver gruppe en kursserie. På nivå B1 regner man med fem til seks 9-økters kurs. Hver økt varer 90 minutter. 


Kommende og pågående kurs

Under finner du vår gruppeliste på nivå B1 og timeplanen de følger. Hver gruppe har et navn fra et sted i Frankrike. Det kan være en by, et strøk, en region, et monument. Tallet som står i parentes etter navnet, viser hvor langt gruppen har kommet:
(1) på begynnelsen av nivået / (2) midt på nivået / (3) på slutten av nivået

Ta kontakt med oss for å finne gruppen som passer for deg!


Klikk på info-ikonet for å få mer info om gruppen!


Kurs
Marseille (2)

På dette kurset, bruker vi Défi 3 (Éditions Maison des langues, 2018)
ISBN: 9788417249700

Défi 3, lærebok, franskkurs nivå B1

 

Dager
onsdag
Tidspunkt
kl. 17:00-18:30
Start | Slutt
|
Økter
9
Sted
Torggata
Pris
3990 NOK
Kurs
Marseille (3)

På dette kurset, bruker vi Défi 3 (Éditions Maison des langues, 2018)
ISBN: 9788417249700

Défi 3, lærebok, franskkurs nivå B1

 

Dager
onsdag
Tidspunkt
kl. 17:00-18:30
Start | Slutt
|
Økter
9
Sted
Torggata
Pris
3990 NOK
Kurs
Bordeaux (1)

På dette kurset bruker Défi 3 og den tilsvarende e-læringsplattformen.

Læreboken Défi 3

 

Dager
mandag
Tidspunkt
kl. 17:00-18:30
Start | Slutt
|
Økter
9
Sted
NETTKURS
Pris
3690 NOK

Selvstendig [B2]

PROGRESSIV B2

Nivå B2 er andre steg i selvstendig-nivå. Du lærer å uttrykke og begrunne dine meninger på en tydelig og nyansert måte. Du blir i stand til å delta aktivt i diskusjoner med morsmålsbrukere. Ordforrådet ditt utvides videre for å dekke et bredt spekter av temaer.


UNDERVISNING I SMÅ GRUPPER

Våre elever understreker hvor hyggelig og lærerikt det er å studere hos Atelier24. De setter stor pris på at vi har valgt å undervise i små grupper og de liker oppmerksomheten de får. Små grupper som ved første øyekast kan føles litt utfordrende, blir faktisk takket være lærernes omsorg og sympati en beroligende og stimulerende ramme.


DIN FREMGANG I FOKUS

Mens mange språkskoler følger en tekstbok nøye, har Atelier24 din fremgang i fokus. Når du først tar kontakt med oss, vil vi finne en gruppe for deg der du vil trives og lære mye. For å nå et nivå og komme gjennom alt som forventes på dette nivå, følger hver gruppe en serie kurs. På nivå B2 regner man med fire til seks 12-økters kurs. Hver økt varer 90 minutter. 


Kommende og pågående kurs

Under finner du vår gruppeliste på nivå B2 og timeplanen de følger. Hver gruppe har et navn fra et sted i Frankrike. Det kan være en by, et strøk, en region, et monument. Tallet som står i parentes etter navnet, viser hvor langt gruppen har kommet:
(1) på begynnelsen av nivået / (2) midt på nivået / (3) på slutten av nivået

Ta kontakt med oss for å finne gruppen som passer for deg!


Klikk på info-ikonet for å få mer info om gruppen!


Kurs
Champs-Élysées (2)
Dager
mandag
Tidspunkt
kl. 17:00-18:30
Start | Slutt
|
Økter
9
Sted
Torggata
Pris
3990 NOK

Usikker på kurstype og nivå?

Kontakt oss for en orienteringssamtale. Du vil treffe en av våre lærere for en hyggelig prat om hva du kan, hvilke kunnskaper som er på plass og hvilke som må jobbes mer med. Ut i fra dette vil vi finne kurset som passer deg. 

Kontakt oss