Finn ditt kurs

Generell språkkompetanse
Kurs
B1 DEL 3
Dager
tirsdag
Tidspunkt
kl. 17:15-18:45
Start | Slutt
/
Sted
ONLINE
Pris
4320 NOK
Konversasjon & Temakurs
Kurs
CAFÉ PHILO
Dager
tirsdag
Tidspunkt
kl. 17:00-18:00
Start | Slutt
/
Sted
ONLINE
Pris
1490 NOK
Generell språkkompetanse
Kurs
A2 DEL 1/4
Dager
tirsdag
Tidspunkt
kl. 19:00-20:30
Start | Slutt
/
Sted
ONLINE
Pris
4390 NOK
Generell språkkompetanse
Kurs
DEL 1/3
Dager
tirsdag
Tidspunkt
kl. 17:15-18:45
Start | Slutt
/
Sted
ONLINE
Pris
2390 NOK
Generell språkkompetanse
Kurs
DEL 2/3
Dager
tirsdag
Tidspunkt
kl. 19:00-20:30
Start | Slutt
/
Sted
Torggata
Pris
3360 NOK
Franskkurs for seniorer
Kurs
A2 DEL 1/6
Dager
tirsdag
Tidspunkt
kl. 15:00-16:30
Start | Slutt
/
Sted
Torggata
Pris
4990 NOK
Generell språkkompetanse
Kurs
A2 DEL 1/4
Dager
tirsdag
Tidspunkt
kl. 17:15-18:45
Start | Slutt
/
Sted
Torggata
Pris
4990 NOK
Bokprat & litteratur
Kurs
LA PROMESSE
Dager
tirsdag
Tidspunkt
kl. 11:00-12:30
Start | Slutt
/
Sted
Torggata
Pris
4990 NOK
Bokprat & litteratur
Kurs
DURAS
Dager
tirsdag
Tidspunkt
kl. 13:15-14:45
Start | Slutt
/
Sted
Torggata
Pris
4990 NOK
Hverdagsfransk
Kurs
HØST 2020
Dager
tirsdag
Tidspunkt
kl. 10:45-11:45
Start | Slutt
/
Sted
Torggata
Pris
2240 NOK
Generell språkkompetanse
Kurs
B1 DEL 1/4
Dager
tirsdag
Tidspunkt
kl. 19:00-20:30
Start | Slutt
/
Sted
Torggata
Pris
4990 NOK
Generell språkkompetanse
Kurs
B1 DEL 4
Dager
tirsdag
Tidspunkt
kl. 17:15-18:45
Start | Slutt
/
Sted
Torggata
Pris
4990 NOK