Franskkurs etter nivå

Nivå A1 er første steg. På dette nivået vil du lære å stille og svare på enkle spørsmål om deg selv, om hvor du bor, om folk du kjenner og tingene dine.

Etter dette nivået vil du kunne bruke enkle, hverdagslige høflighetsfraser, og beherske vanlige, dagligdagse situasjoner..

  • Tilgjengelig snart

På nivå B1 lærer du å uttrykke dine meninger og argumentere for dem. Ditt ordforråd utvides til også å omfatte politikk, økonomi og kultur.

Disse kursene er bygget opp for å styrke og komplettere kunnskapen som trengs for å fullføre nivå B2.
  • Tilgjengelig snart
På nivå B2 blir du en selvstendig språkbruker. Du lærer å uttrykke og begrunne dine meninger på en tydelig og nyansert måte.

På dette nivået kan du uttrykke deg flytende og spontant. Du kan bruke språket fleksibelt og effektivt både i sosiale og faglige sammenhenger.