Bokprat-kursene kommer nå på fire nivåer

LIKER DU Å LESE? – Hos Atelier24 brenner vi for å spre leseglede, og vi har derfor utarbeidet en kursserie viet franske bøker. Disse franskkursene kommer nå på fire ulike nivåer, dvs. både for deg som nylig har startet å lese på fransk (A2) og for deg som har god flyt, både skriftlig og muntlig (C1). 

Philippe Claudel
A2 – Les dine første bøker på fransk

Dette er et kurs for deg som har lyst å lære fransk gjennom å lese enkle bøker. Vi bruker god tid på å forklare det som beskrives, slik at du får et tydelig bilde av handlingen. Bøkene er ikke lengre enn 200 sider og har et språk og en setningsstruktur som er lett å forstå. Vi jobber parallelt med skriftlig forståelse og muntlig uttrykk, og dette er en veldig fin og motiverende måte å bruke det du allerede har lært på.

Yasmina Khadra
B1 – Bli kjent med populærlitteraturen

For disse gruppene velger vi ut bøker på 200-350 sider som er av allmenn interesse. Vi vil bruke romaner som har en tydelig handling og gode miljøskildringer. Vi har fokus på historien og på å forstå hovedpersonene, motivasjonen deres og hvilken rolle de har for handlingen. Hver uke får du noen enkle oppgaver du skal svare på, knyttet til det du har lest. Oppgavene vil også være utgangspunktet for diskusjonen i kurset.

Marguerite Yourcenar
B2 – Gå i dybden på temaene

På dette nivået bruker vi mer komplekse bøker. Setningene kan være lange og ordforrådet avansert. Utfordringen er å forstå nyansene, og deltakerne må finne ut hva forfatteren vil fortelle oss. Diskusjonen bygges rundt verkets kjernetematikk og hvordan forfatteren får frem dette gjennom iscenesettelsen.

camus
C1 – Legg frem selvstendige tolkninger

For deg som har ganske god flyt, både muntlig og skriftlig, gir dette bokprat-kurset deg muligheten til å dele din leseglede med andre med samme interesse. Du kan vise ditt engasjement for litteratur gjennom forberedelse og selvstudium. Det forventes at du kan legge frem egne tekstanalyser og er i stand til å diskutere forfatterens stilgrep. 


 


BOKPRAT A2 
mandager kl. 16:00-17:30
fra 4. mai til 22. juni 2020 (ikke kurs 01. juni, 08. juni)
6 kursganger à 90 minutter – 2265 NOK
Lærer: Emmanuel Leclaire
Kurssted: Atelier24, Torggata 10

Påmelding


BOKPRAT C1 – Camus, L'Exil et le Royaume
onsdager kl. 17:00-18:30
fra 25. mars til 6. mai (ikke kurs 8. april)
6 kursganger à 90 minutter – 2265 NOK
Lærer: Hélène Jollivet
Kurssted: Atelier24, Torggata 10

Påmelding