Mestre fransk på et avansert nivå...

Delta på første time gratis!

Emmanuel har utarbeidet et nytt franskkurs for seniorer som gjerne vil mestre fransk for et avansert nivå. I løpet av kurset vil deltakerne lære å uttrykke seg mer nyansert og strukturert.

Kurset Senior 4 retter seg mot personer som er interessert i både det skriftlige og det muntlige, og som allerede kan ha en vanlig samtale med en fransktalende uten å oppleve det som vanskelig. I løpet av kurset vil deltakerne lære å uttrykke seg mer nyansert og strukturert. De vil føle seg tryggere og bli i stand til å bruke spontant et rikere og mer variert ordforråd.

Kurset en inndelt i 12 økter à 90 minutter. En kursøkt inneholder en blanding av grammatikkøvelser, tekster om dagsaktuelle temaer, lytte- og videoøvelser. 

Gruppen vil bruke læreboken Édito B2 fra det franske forlaget Éditions Maison des Langues. Her kan du lese de første sidene i boka. Du vil ha tilgang til innholdet og til det første kappitelet. Kurset Senior 4 er inndelt i seks delkurs. Den første delen dekker Unité 1 og Unité 2.
 

Delta på første time gratis

Til deg som er interessert i kurset har vi et spesialtilbud. Emmanuel inviterer deg til å delta på den første timen helt gratis. Du kan bekrefte om du vil fortsette etter denne timen.

Læreboken til vårt franskkurs Senior 4

Senior 4 (nivå B2) | DEL 1
tirsdager kl. 13:15-14:45
fra 2. februar 2021 til 4. mai 2021
Kurssted: Torggata 10, Oslo
Pris: 4990 NOK

Påmelding