Société française, en ny konversasjonsklubb for de avanserte

Bli kjent med Atelier24s nye kurs, et spennende kurs for deg som leter etter nye utfordringer på fransk!

I oktober starter Atelier24 en ny konversasjonsklubb for de avanserte (nivå B2/C1). Under navnet Société française vil klubben iscenesette spennende debatter om Frankrike. Det kan handle om politikk, kultur, økonomi, utdanning og aktuelle temaer i dagens samfunn.

Hvem er dette kurset for?
Frankrike har en stor plass i din verden og du vil gjerne få en dypere forståelse av dette landet. Du koser deg når du har mulighet til å forsvare og begrunne dine synspunkter, og du har stor interesse av å høre hva de andre mener. Kort sagt er du en ivrig frankofil debattant.

Hva vil du lære på kurset?
Gjennom kurset vil du utvide ditt franske panorama og skjerpe dine evner til å debattere på fransk. Ved å studere avanserte tekster vil du også utvide din begrepsforståelse og kunne gripe subtile nyanser i språket.

Øvingskurs
KONVERSASJON B2/C1
Société française

annenhver onsdag kl. 15:30-16:45
fra 27. oktober 2021 til 8. desember 2021
4 kursøkter – 1300 NOK

Påmelding