Vi er tilbake i Sandvika i september! Hélène presenterer tilbudet på nivå A2

Fra 2. september tilbyr Atelier24 to franskkurs på biblioteket i Sandvika. Tilbudet dekker nivåer: litt øvet (A2) og mellomnivå (B1) Hélène Jollivet som leder kursene, svarer på spørsmål om konversasjonskurset på nivå A2.   

Hvem passer dette kurset for? – For de som er over et nybegynnernivå og har et grunnleggende nivå i grammatikk,  som er i stand til å holde en vanlig samtale på fransk, men som har behov for å øke sitt ordforråd og å tilegne seg nye grammatikkferdigheter.

Hva slags aktiviteter består kurset av? –Rollespill for å håndtere daglige situasjoner på fransk, diskusjoner relatert til aktuelle nyheter; lese enkle tekster, arbeide med video- og lydklipp som nyhetssendinger eller utdrag fra filmer og TV-serier; innføring i deler av fransk kultur (gastronomi, turisme, kunst...)

Hva er særlig fordelaktig ved dette kurset? – Den gode stemningen! Bli med på stimulerende diskusjoner rundt aktuelle hendelser og fransk kultur! Hos oss får du alltid en lærer med fransk bakgrunn!

Hva er de viktigste prioriteringene for deg på dette kurset? – Trivsel ! – Det er viktig for oss at alle deltakerne føler seg ivaretatt på kurset, at de opplever gleden ved å kunne uttrykke seg friere på fransk og at de føler at de tilegner seg ny kunnskap.

Hva slags læreverk brukes på dette kurset? – Tilpasset materiell til hvert kurs, herunder avisartikler, reportasjer, tv-nyheter, filmklipp og litteraturutdrag, samt relevant lærebokmateriell.

 

Din fransklærer Hélène

Konversasjonskurs A2
HVERDAGSFRANSK
torsdager kl. 14:00-15:15
fra 02. september 2021 til 25. november 2021
Kurssted: Sandvika bibliotek
Pris: 3890 NOK

Påmelding