Vurderingstest nivå A1

Har du oppnådd nivå A1? Har du fått på plass de kunnskapene som forventes på begynnernivå i den europeiske nivåskala? Denne språktesten hjelper deg å få svar på dette.
1 of 9 (0%)
  • Gjeldende Début du test
  • Poser des questions (I)
  • Poser des questions (II)
  • Les nombres
  • Comprendre un clip audio
  • Comprendre un texte
  • Décrire une photo
  • Vos coordonnées
  • Fin du test
obligatorisk felt

Vår språktest på nivå A1 består av seks deler og tar ca 30 minutter å gjennomføre. De to første delene fokuserer på spørsmål. Den tredje handler om tall. I den fjerde gjør et lydopptak det mulig å teste muntlig forståelse. Denne femte delen tester skriftelig forståelse, der du blir bedt om a stille ti spørsmål til en tekst. Til sist får du prøvd deg på å bruke stedspreposisjoner. På slutten av testen blir du bedt om å oppgi dine kontaktdata. Etter kort tid vil du motta en kort analyse av ditt resultat. Lykke til!