Vi er tilbake i Sandvika i september! Hélène presenterer tilbudet på nivå B1

Fra 2. september tilbyr Atelier24 to franskkurs på biblioteket i Sandvika. Tilbudet dekker nivåer: litt øvet (A2) og mellomnivå (B1). Hélène Jollivet som leder kursene, svarer på spørsmål om konversasjonskurset på nivå B1.   

Hvem passer dette kurset for? – For dem som har oppnådd et mellomnivå, dvs. som er i stand til å holde en samtale på fransk om vanlige tema, men som har behov for å øke sitt ordforråd og repetere deler av grammatikken.

Hva slags aktiviteter består kurset av? – Diskusjoner knyttet til aktuelle nyheter og samfunnstema; lesing av artikler, arbeid med video- og lydklipp som reportasjer, nyhetssendinger eller utdrag fra film og tv-serier; rollespill; introduksjon til fransk litteratur og andre deler av fransk kultur. Vi skal også jobbe med en kort bok eller noveller.

Hva er særlig fordelaktig ved dette kurset? – Den gode stemningen! Bli med på stimulerende diskusjoner rundt aktuelle hendelser og fransk kultur! Hos oss får du alltid en lærer med fransk bakgrunn!

Hva er de viktigste prioriteringene for deg på dette kurset? – Trivsel ! – Det er viktig for oss at alle deltakerne føler seg ivaretatt på kurset, at de opplever gleden ved å kunne uttrykke seg friere på fransk og at de føler at de tilegner seg ny kunnskap.

Hva slags læreverk brukes på dette kurset? – Tilpasset materiell til hvert kurs, herunder avisartikler, reportasjer, tv-nyheter, filmklipp og litteraturutdrag, samt relevant lærebokmateriell.

Din fransklærer Hélène

Konversasjonskurs B1
AKTUELLE TEMA

torsdager kl. 12:30-13:45
fra 2. september til 25. november 2021
Kurssted: Sandvika bibliotek
Pris: 3890 NOK

Påmelding